La temporada 2017 a l’apartat d’història de la Colla

La temporada 2017 a l’apartat d’història de la Colla

Escrit per en Joan Pont

Dins de l’apartat de la web Història dels Minyons any per any ja podeu consultar-hi la informació de la temporada 2017.

Dins d’aquest apartat podeu consultar la història de la colla any per any. Dins de cada any s’inclouen els següents apartats:

  • Una mica d’història de l’any.
  • La Colla i els castells durant l’any.
  • Altres fets remarcables de la Colla i el món casteller de l’any.
  • L’equip responsable

Consulta any 2017: Història dels Minyons any per any