Assemblea de la Colla

Assemblea de la Colla

El passat 19 de Gener es va fer al local del carrer del Teatre 4-6 l’assemblea ordinària per triar la junta que es posarà al cap davant de la colla dels Minyons de Terrassa en el seu 40è aniversari i aprovar la gestió de la junta sortint.

En la votació es va aprovar la gestió de la junta passada per un total de 94 vots a favor i 32 en blanc, així com la tècnica sortint per 112 vots a favor, 1 en contra i 13 en blanc.

La junta entrant encapçalada per Jesús Rodríguez “Zamo” ha proposat una candidatura amb un pla estratègic de cinc anys de durada, comptant amb part dels membres de la junta sortint, però proposant alguns canvis en les estructures per portar la colla i ha estat aprovada per un total de 95 vots a favor, 34 vots en contra, 12 vots en blanc i 2 abstencions.

L’elecció de la tècnica, per la seva part, va quedar posposada com queda establert en els estatuts de la colla fins al dia 2 de Febrer degut a l’absència de candidatures.