INICI
PROPERES ACTUACIONS
04/03/2018 - 12:30 h.
TERRASSA
(Plaça del Primer de Maig)
Motiu: (Pendent de confirmar)
10/03/2018 - 12:00 h.
MIRAVET
(Plaça de l'Arenal)
Motiu: Jotes i Castells
ÚLTIMA ACTUACIÓ
19/11/2017
TERRASSA

XXXIX Diada de la Colla
3 de 10 fm. carregat
2 de 9 fm. descarregat
4 de 9 f. descarregat
p de 6 descarregat
p de 5 descarregat
p de 5 descarregat
p de 4 descarregat
p de 4 descarregat
Més informació sobre els Minyons i els castells
        

Patrimoni de la humanitat - Unesco    Creu de Sant Jordi - Any 1993
Amb el patrocini de:DETALL DE LA NOTÍCIA

21/01/2017

Convocatòria d'Assemblea anual de la Colla

Canvi de data de la continuació de l'assemblea

El proper DISSABTE 21 DE GENER DE 2017, a les 17.00h en convocatòria única, a la seu de la Colla, al carrer Teatre, 4-6 de Terrassa,

Amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
 2. Ratificació de l'adhesió de la Colla a la campanya "Casa Nostra, Casa Vostra"
 3. Presentació i aprovació de diferents protocols de camises
 4. Lectura i aprovació de la memòria de la Junta Directiva i estat de comptes del 2016
 5. Lectura i aprovació de la memòria de la Junta Tècnica 2016
 6. Presentació i elecció de la Junta Directiva i aprovació del Pressupost de l'any 2017
 7. Presentació i elecció de la Junta Tècnica 2017
 8. Torn obert de paraules

 

Notes:

 • A partir de les 16.30h es donaran les acreditacions als assistents i les paperetes per exercir el dret a vot.
 • En el cas que no es puguin tractar tots els punts de l'ordre del dia, es continuarà l'Assemblea el següent DISSABTE 4 DE FEBRER DE 2017, a la mateixa hora i al mateix lloc.

Funcionament de l'Assemblea de la Colla

 • L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la COLLA CASTELLERA MINYONS DE TERRASSA; els socis en formen part per dret propi i irrenunciable.
 • Tots els socis quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General incloent-hi els absents, els discrepants i els que tot i ésser-hi presents, s'hagin abstingut de votar.
 • Tenen dret de veu tots els socis. Tenen dret a vot els socis actius i infantils que estiguin a la llista de socis actius. 
 • L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis de la Colla assistents. No hi ha segona convocatòria. 
 • L'Assemblea General aprova la liquidació de comptes de cada any i els pressupostos per a l'exercici següent, així com les memòries anuals d'activitats de la Junta Directiva i de la Junta Tècnica.
 • La convocatòria es farà amb una anticipació de quaranta-cinc dies naturals com a mínim si en l'ordre del dia hi ha l'elecció de la Junta Tècnica o de la Junta Directiva. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com l'ordre del dia. 
 • Cinc dies naturals abans de la celebració de l'assemblea (18 de gener), l'acta i l'altra documentació relativa als punts inclosos a l'ordre del dia, hauran de ser al local a disposició dels socis.
 • Correspon un vot a cadascú dels socis amb dret a vot de la Colla. El vot no es delegable i únicament serà vàlid el vot emès presencialment. Els acords es prendran per majoria simple.
 • La votació serà secreta en els següents casos: a proposta del President, si ho sol·liciten almenys el 10% dels socis amb dret a vot assistents i en les votacions relatives a l'elecció de la Junta Directiva i de la Junta Tècnica.
 • L'elecció de la Junta Directiva i la Junta Tècnica es farà separadament mitjançant la presentació de candidatures en llistes tancades. Les candidatures s'hauran de presentar per escrit a la Junta Directiva en funcions vint dies naturals abans de la data de l'Assemblea General (1 de gener). S'han de presentar per correu electrònic a minyons@minyons.cat, i s'hauran de donar a conèixer a tots els socis quinze dies naturals abans de la data de l'Assemblea General (6 de gener)
 • Entre la convocatòria d'eleccions i l'elecció d'una nova Junta Directiva o d'una nova Junta Tècnica, l'anterior continuarà en funcions.

 

Amb el suport de:       

 

© Colla Castellera Minyons de Terrassa, tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies
Adreça: Carrer Teatre, 4-6 | Apt. Correus n 202 - 08221 Terrassa (Barcelona)
mail: minyons@minyons.cat | Tlf. 93 784 28 60